. پنجشنبه ۲۲ فروردین ماه ۹۸

. بیـان احکـام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

. سـخـنـران : حجت الاسلام صادقی واعظ

. مـداحان: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد – کربلایی سید مصطفی میرداماد

عکس مراسم

صوت مراسم

بیان احکام : حجت الاسلام شیخ محمد شریف (دانلود)


سـخـنـران : حجت الاسلام صادقی واعظ (دانلود)

 

بخش یکم|مدح|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


بخش دوم|شور|کربلایی سید مصطفی میرداماد (دانلود)


بخش سوم|مدح|کربلایی سید مصطفی میرداماد (دانلود)


بخش چهارم|شور|کربلایی سید مصطفی میرداماد (دانلود)


بخش پنجم|سرود|کربلایی سید مصطفی میرداماد (دانلود)


بخش ششم|شور|کربلایی سید مصطفی میرداماد (دانلود)

فیلم مراسم

سرود/سید مصطفی میرداماد (دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.