. پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷

. بیـان احکـام : حجـت الاسـلام نصری

. سـخـنـران : حجت الاسلام شفیعی

. مـداح: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

عکس مراسم عزای حضرت زهرا

صوت مراسم عزای حضرت زهرا

بیان احکام : حجت الاسلام نصری (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111101.mp3
سـخـنـران : حجت الاسلام شفیعی (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111102.mp3

بخش یکم|روضه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111103.mp3
بخش دوم|روضه|حاج سید حسن علوی نژاد (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111104.mp3
بخش سوم|روضه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111105.mp3
بخش چهارم|زمینه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111106.mp3
بخش پنجم|شور|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111107.mp3
بخش ششم|شور|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)
http://dl.velayah.com/media/971111/Sound/97111108.mp3

فیلم مراسم عزای حضرت زهرا

شور/حاج سید حسن علوی نژاد (دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.