. شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸

. بیان احکام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

. سـخـنـران : حجت الاسلام ماندگاری

. مـداحان : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد – کربلایی سید مصطفی میرداماد

عکس مراسم

صوت مراسم

بیان احکام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف (دانلود)


سـخـنـران : حجت الاسلام ماندگاری (دانلود)


روضه|مثل همیشه آمده ای برسرقرار|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


روضه|علمدارم ، تو رفتی مادر یه عمره غم دارم|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


زمینه|همه میگن ام بنینم اما|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


زمینه|عالم عزاداره ، دلهاغمینه|کربلایی سید مصطفی میرداماد – حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


شور|این عشقی که به سرمن افتاده|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


واحد|فقط تومیدونی دردامو| کربلایی سید مصطفی میرداماد (دانلود)


واحد تند|همه میدونن ثاراللهیم|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


رجزخوانی|با نام علی یادعلی حضرت سلطان|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد – کربلایی سید مصطفی میرداماد (دانلود)


مدح|علی علیم وعلی عالم وعلی اعلم|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


پیام هیئت|صفات شاخص سردار شهید سلیمانی|حجت الاسلام شیخ محمد شریف (دانلود)

فیلم مراسم

شور|این عشقی که به سرمن افتاده|حاج سید حسن علوی نژاد (دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.