. پنجشنبه  ۲۶ دی ماه ۹۸

. بیان معارف : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

. سـخـنـران : حجت الاسلام شفیعی

. مـداح : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

عکس مراسم

صوت مراسم

بیان معارف : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف (دانلود)


سـخـنـران : حجت الاسلام شفیعی (دانلود)

روضه|بیا که گنبد خضراست دیده بر راهت|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)

روضه|هنوز زینب کبری است دیده بر راهت|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)

زمینه|سلام ای ، پر چادر تو پناهم|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)

تک|خورشیدعالم تاب|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)

شور|میون این همه مردم|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)

شور|نذرغمای تو|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)

فیلم مراسم

زمینه|سلام ای ، پر چادر تو پناهم|حاج سید حسن علوی نژاد (دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.