. شنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۷

. بیـان احکـام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

. سـخـنـران : حجت الاسلام الیاسی

. مـداح : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

عکس مراسم

صوت مراسم

بیان احکام : حجت الاسلام شیخ محمد شریف

سخنرانی|حجت الاسلام الیاسی

بخش یکم|روضه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


بخش دوم|روضه|حاج سید حسن علوی نژاد (دانلود)


بخش سوم|روضه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


بخش چهارم|پیش زمینه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


بخش پنجم|زمینه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


بخش ششم|زمینه|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


بخش هفتم|تک|حاج سیــــد حســــن عــلوی نژاد (دانلود)


بخش هشتم|واحد|حاج سیــــد حســــن عــلوی نژاد (دانلود)


بخش نهم|واحد تند|حاج سید حسن علوی نژاد (دانلود)


بخش دهم|شعرخوانی|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)


بخش یازدهم|شور|حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد (دانلود)

 

فیلم مراسم

شور|حاج سید حسن علوی نژاد (دانلود)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.