……:::::::: تا اطلاع ثانوی جلسات هیئت قتیل العبرات در مسجد قدس واقع در بنیاد ، خیابان شهید کریمی ، خیابان شهید باهنر برگزار می گردد:::::::::…….