. پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۸

. سـخـنـران : حجت الاسلام الیاسی

. مـداحان : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد – کربلایی سید مصطفی میرداماد

شهادت امام کاظم(ع)

|سخنرانی و مداحی|

حجت الاسلام الیاسی

حاج سید حسن علوی نژاد

کربلایی سید مصطفی میرداماد

پنجشنبه۲۹اسفند ماه ازساعت ۲۰

بنیاد،خیابان شهید کریمی

مسجد محمد رسول الله(ص)