. پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۸

. بیـان احکـام : حجـت الاسـلام رحمتی

. سـخـنـران : حجت الاسلام گودرزی

. مـداحان : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد – کربلایی عبدالحسین شفیع پور

جشن عید غدیر

|سخنرانی|حجج اسلام

بندانی – ماندگاری-صادقی واعظ

|مداح|

حاج کاظم اکبری

حاج سید حسن علوی نژاد

از سه شنبه ۵/۲۹ بمدت ۳ شب ساعت۲۱:۳۰

خ شهید صدوقی،کوی۵۶

حسینیه حضرت ام البنین(س)

 • . پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۸

  . بیـان احکـام : حجـت الاسـلام رحمتی

  . سـخـنـران : حجت الاسلام گودرزی

  . مـداحان : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد – کربلایی عبدالحسین شفیع پور

 • . پنجشنبه ۱۷ مرداد ماه ۹۸

  . بیـان احکـام : حجـت الاسـلام رحمتی

  . سـخـنـران : حجت الاسلام رضایی قمی

  . مـداح: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

 • . پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۹۸

  . بیـان احکـام : حجـت الاسـلام رحمتی

  . سـخـنـران : حجت الاسلام خلج

  . مـداح: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

 • . پنجشنبه ۳ مرداد ماه ۹۸

  . بیـان احکـام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

  . سـخـنـران : حجت الاسلام خلج

  . مـداح: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

 • . پنجشنبه ۲۷ تیر ماه ۹۸

  . بیـان احکـام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

  . سـخـنـران : حجت الاسلام غلامی

  . مـداح: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

 • . پنجشنبه ۲۰ تیر ماه ۹۸

  . بیـان احکـام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

  . سـخـنـران : حجت الاسلام خلج

  . مـداح: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

 • . پنجشنبه ۱۳ تیر ماه ۹۸

  . بیـان احکـام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

  . سـخـنـران : حجت الاسلام خلج

  . مـداح: حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد