. پنجشنبه ۷ آذر ماه ۹۸

. بیان احکام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

. سـخـنـران : حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی

. مـداح : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

میلاد امام حسن عسکری(ع)

|سخنرانی|

حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی

|مداح|

حاج سید حسن علوی نژاد

پنجشنبه ۱۴آذرماه ازساعت ۲۰ الی ۲۲

بنیاد،خیابان شهید کریمی

مسجد محمد رسول الله(ص)