. پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸

. بیان احکام : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

. سـخـنـران : حجت الاسلام جمشیدی

. مـداحان : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد – کربلایی سید مصطفی میرداماد

مراسم هفتگی

|سخنرانی و مداحی|

حجت الاسلام شریف

حاج سید حسن علوی نژاد

کربلایی سید مصطفی میرداماد

پنجشنبه۱ اسفند ماه ازساعت ۲۰

بنیاد،خیابان شهید کریمی

مسجد محمد رسول الله(ص)